Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Prijmite náš pozdrav krátky v tieto vianočné sviatky a prežite chvíle sviatočné v radosti, zdraví, láske spoločne! Nech sa všetky starosti zrušia, nech vládne pokoj v dušiach. Čo bolelo,nech prebolí, čo tešilo,nech sa zdvojí, aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku!


Kolektív MŠ Tatranská 23, Košice

Aktuality

ZIMNÉ PRÁZDNINY:
22.12.2014 - 7.1.2015

Vážení rodičia, počas zimných prázdnin bude naša MŠ v prázdninovej prevádzke vo všetkých pracovných dňoch. MŠ bude v riadnej prevádzke od 8.1.2014.

Projekt Filipkovi kamaráti:

tento projekt je zameraný na zdravú životosprávu. Je určený pre deti v predškolskom veku - prípravkárov. Zahŕňa 13 stretnutí, ktoré sa uskutočňujú každý piatok popoludní.

Prezentačné video 2014

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk