Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Mesto Košice

organizovalo odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom "Materská škola je pre všetky deti", ktorá sa konala 6. – 7. 11. 2017 v Košiciach z príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku.

V rámci tejto konferencie sa uskutočnil aj odborný seminár v našej materskej škole, na ktorom sa zúčastnili významné osobnosti z oblasti predškolskej výchovy a učiteľky materských škôl. Účastníkov pozdravili naše deti z tanečného krúžku Karička krátkym kultúrnym programom, ktorého časť doprevádzal náš rodič pán Ondrej Kandráč.

Všetci prítomní boli s prípravou a programom seminára potešení a odchádzali spokojní a vďační.

[ fotografie z konferencie nájdete tu ]


Aktuality

Vianočné prázdniny:

27.12 - 5.1 bude naša MŠ zatvorená, náhradná MŠ je MŠ Hrnčirska. Nástup do MŠ je 8.1.2018.

Keď Tichá noc zaznie sladko a sviece sa rozhoria, privítame Vianoce, srdcia sa nám otvoria.

Preto prijmite náš pozdrav krátky v tieto nádherné sviatky a prežité chvíle sviatočné v radosti, láske a zdraví spoločne...

Kolektív MŠ Tatranská 23

Prezentačné video 2017

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk