Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Aktuality

7.10.2014: utorok

divadlo hudby "Môj macko" - vstupné 2 Eur

13.10.2014: pondelok

stretnutie rodičov predškolákov s riaditeľom a učiteľmi ZŠ L.Novomeského o 16:00 hod. spoločne v 3. triede

Prezentačné video 2013

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk