Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Aktuality

6.10.2015: utorok

divadielko v MŠ: "Hugo, Linda a tajomný hippopotamus". Vstupné: 1,10€

13.10.2015: utorok

tematické fotenie "Vianoce". Bližšie info u triednej učiteľky.

19.10.2015: pondelok

náhradný termín na dofotenie chýbajúcich detí

Prezentačné video 2015

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk