Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Srdečne ďakujeme všetkým rodičom za ich príspevky, z ktorých sme vynovili našu školskú záhradu o nové záhradné vybavenie. Tešíme sa na pobyt vonku, bude nám opäť o trochu veselšie!

[ fotografie našej vynovenej záhrady nájdete tu ]

Aktuality

Projekt "Filipovi kamaráti":

séria 10-tich edukačných aktivít zameraná na zdravý životný štýl a prevenciu pred negatívnymi vplyvmi na zdravie. Projekt prebieha v prípravkách, bližšie info u triednych učiteliek.

19.3.2014: streda

Prehliadka v speve "Šmolkovia", na ktorej sa predstavia talentovaní speváčikovia z každej triedy a rozveselí nás aj vystúpenie speváckeho krúžka a krúžka moderného tanca.

25.3.2014: utorok

Prehliadka v recitácii: každú triedu budú reprezentovať malí recitátori a svojím vystúpením "Rozprávka o veľkej repe" nás pobavia aj deti z literárno-dramatického krúžka a deti z krúžka ľudových tancov.

marec - apríl

navštívime s predškolákmi botanickú záhradu a planetárium

Prezentačné video 2013

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk