Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Vážení rodičia!

Od 30.7.2018 do 31.8.2018 bude pre deti z MŠ Tatranská 23 náhradnou materskou školou MŠ Jarná z dôvodu rekonštrukcie kuchyne.

MŠ Tatranská 23 bude otvorená od 3.9.2018.

Ďakujeme za pochopenie


Aktuality

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV:

Srdečne pozývame rodičov a priateľov našich predškolákov na slávnostnú rozlúčku s materskou školou, ktorá sa uskutoční 19.6.2018 (utorok) o 15:30 hod. v Radničnej sále MČ Košice - Staré Mesto.

LETNÉ PRÁZDNINY:

Oznamujeme rodičom, že letná prázninová prevádzka bude nasledovne:

JÚL: naša MŠ bude otvorená - záujem nahláste triednym učiteľkám.

AUGUST: naša MŠ bude zatvorená. Prevádzku zabezpečí náhradná MŠ Zádielska.

Prezentačné video 2017

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk