Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)OZNAM

Riaditeľka MŠ Tatranská 23, Košice oznamuje verejnosti, že v dňoch:

18.2.2015 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

19.2.2015 v čase od 12,00 hod. do 17,00 hod.

sa uskutoční zápis nových detí do materskej školy k školskému roku 2015/2016. Zápis sa uskutoční v budove Materskej školy Tatranská 23 , Košice. Žiadame rodičov, aby zápisu sa zúčastnili spolu s deťmi. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ dostanete pri zápise.

Podmienky prijatia:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Aktuality

Oznam pre rodičov:

Vážení rodičia, pripomíname vám, že v nasledujúcich dňoch sa blížia termíny zápisov predškolákov do ZŠ. Želáme vám a budúcim prváčikom, aby ste zápisy absolvovali úspešne, s radosťou a mali ste z tohto dňa pekný zážitok.

22.01.2015: štvrtok

fotenie na tému "Veľká noc" - bližšie informácie u triednych učiteliek

27.01.2015: utorok

malý koncert "Maťko na potulkách svetom"

Prezentačné video 2014

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk