Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet


OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

11.10. Medzinárodný deň starých rodičov


Všetkým starým rodičom...

Vám, z detského srdiečka
vľúdny pozdrav s prianím letí...
Veľa zdravia, šťastia vám prajú
všetky malé deti.
Nech vám úsmev zdobí tvár
a srdiečko hreje
naša láska a úcta k vám...Aktuality

PLAVECKÝ VÝCVIK:

Aj v tomto školskom roku naša materská škola organizuje v spolupráci s plaveckou školou Aqua plavecký výcvik pre predškolákov v termíne 1.10.-12.10.2018. Viac informácií u triednych učiteliek.

12.10.2018: piatok

začiatok logopédie pre predškolákov

18.10.2018: štvrtok

Rozprávka Uja Ľuba: "O dvanástich mesiačikoch" (1,50€ - hradené z kultúrneho fondu)

19.10.2018: piatok

Fotenie s témou "Vianoce" sada fotografií: 11,-€

24.10.2018: streda

exkurzia do knižnice pre predškolákov

Prezentačné video 2018

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk