Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)OZNAM

Riaditeľka MŠ Tatranská 23, Košice oznamuje verejnosti, že v dňoch:

18.2.2015 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

19.2.2015 v čase od 12,00 hod. do 17,00 hod.

sa uskutoční zápis nových detí do materskej školy k školskému roku 2015/2016. Zápis sa uskutoční v budove Materskej školy Tatranská 23 , Košice. Žiadame rodičov, aby zápisu sa zúčastnili spolu s deťmi. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ dostanete pri zápise.

Podmienky prijatia:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Aktuality

11.02.2015: streda

bude v škôlke veľký bál - fantastický karneval.
Diskotéka s Ujom Ľubom: 1,20 €
Fotografia: 1,30 € sólo, 1,30 € skupinová

12-13.02.2015: štvrtok, piatok

DEPISTÁŽ predškolákov s PhDr. Dolobáčovou v čase 9:00-12:00 hod.

18.02.2015: streda

Divadlo Pavla Dobšinského - Vitaj, pani Zima!
Vstupné: 1,- €

23-27.02.2015: Jarné prázdniny

naša MŠ bude zatvorená, v prevádzke bude náhradná MŠ Zádielska. Záujem o MŠ nahlasujte triednym učiteľkám.

Prezentačné video 2014

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk