Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
budú naše básne, piesne
tlmočiť vďaky tisíceré..."

kytica

Srdečne pozývame všetkých rodičov, starých rodičov našich detí na milé posedenia pri príležitosti osláv Dňa matiek. Bližšie informácie nájdete na nástenkách v svojich triedach. Tešíme sa na stretnutia s Vami!Aktuality

17.5.2017: streda

SFÉRICKÉ KINO na tému "Vesmír" - vstupné: 2,50 € (prosíme uhradiť tr. učiteľke)

24.5.2017: streda

FOTENIE: záverečné fotenie na školskom dvore - kolektívne i sólo fotky. Záujem prosíme nahlásiť tr.učiteľkám.

25. - 26.5.2017:

LEGO VÝSTAVA v Radničnej sále - výstavka detských prác - bližšie informácie u tr.učiteľky

29.5. - 2.6.2017: TÝŽDEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ

PO: Kúzelnícka šou + diskotéka

UT: Sokoliari (vstupné: 1,50 Eur)

ST: Športové dopoludnie - súťaže, hudobno-pohybové hry

ŠT: Deň detí s Ujom Ľubom (vstupné: 1,50 Eur)

PI: Skákací hrad v MŠ

6.6.2017: utorok

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA: športový deň v materskej škole, na ktorom sa zúčastnia družstvá zo všetkých staromestských materských škôl

15.6.2017: štvrtok

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV: slávnostná rozlúčka predškolákov s materskou školou v Radničnej sále MČ Košice - Staré Mesto, na ktorú srdečne pozývame všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov našich predškolákov.

Prezentačné video 2016

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk