Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Aktuality

Plenárna schôdza a triedne aktívy:

oznamujeme rodičom, že dňa 13.9.2016 sa uskutoční:
o 16:00 hod. plenárna schôdza v 4.triede
o 17:00 hod. po ukončení plenárnej schôdze triedne aktívy v jednotlivých triedach.

Účasť rodičov je žiadaná.

Predplavecký výcvik:

oznamujeme rodičom našich predškolákov, že v termíne od 19.9. - 30.9.2016 organizuje naša materská škola predplavecký výcvik v spolupráci s plaveckou školou AQUA, ktorý je určený pre predškolákov. Bližšie informácie Vám poskytnú triedne pani učiteľky.

Prezentačné video 2015

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk