Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Aktuality

6.12.2018: MIKULÁŠ V MŠ:

Príde k nám Mikuláš, tešíme sa všetci, s radosťou čakáme, čo bude v jeho vreci...

10,00 hod. ujo Ľubo - rozprávka "Zuzanka a Mikuláš"

11,00 hod. nás navštívi Mikuláš

Príde k nám aj ujo fotograf, ktorý nám urobí spoločnú fotku s Mikulášom.

Prezentačné video 2018

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk