Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Aktuality

OZNAM PRE RODIČOV:

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že dňa 11.9.2014 o 16,00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza pre všetkých rodičov našich detí, ktorá bude v 2 triede. Následne o 17,00 hod. budú prebiehať triedne aktívy v jednotlivých triedach. Vaša účasť je žiaduca.

Prezentačné video 2013

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk