Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Mesto Košice

organizovalo odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom "Materská škola je pre všetky deti", ktorá sa konala 6. – 7. 11. 2017 v Košiciach z príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku.

V rámci tejto konferencie sa uskutočnil aj odborný seminár v našej materskej škole, na ktorom sa zúčastnili významné osobnosti z oblasti predškolskej výchovy a učiteľky materských škôl. Účastníkov pozdravili naše deti z tanečného krúžku Karička krátkym kultúrnym programom, ktorého časť doprevádzal náš rodič pán Ondrej Kandráč.

Všetci prítomní boli s prípravou a programom seminára potešení a odchádzali spokojní a vďační.

[ fotografie z konferencie nájdete tu ]


Aktuality

14.3.2018: streda

navštívi nás Ujo Ľubo s rozprávka O Pampúšikovi. Vstupné: 1€

19.3.2018: pondelok

bude v našej MŠ prehliadka v recitácii, na ktorej sa predstavia odvážni recitátori z jednotlivých tried aj deti z literárno-dramatického krúžku s rozprávkou "O medovníkovom domčeku".

26.-27.3.2018: Veľkonočná burza

pozývame rodičov a priateľov našich detí na výstavku našich výtvarných prác spojenú s veľkonočnou burzou.

Termíny zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2018/2019:

2.5.2018 ... 08:00 - 12:00 hod.

3.5.2018 ... 12:00 - 16:00 hod.

Podmienky prijatia detí:

Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti

Počas zápisu detí do MŠ bude umožnená prehliadka priestorov jednej z tried.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť najneskôr do 4.5.2018 s vyjadrením pediatra.

Prezentačné video 2017

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk