Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Aktuality

30.10.-31.10.2014: Jesenné prázdniny

MŠ bude v prázdninovej prevádzke

Projekt Filipkovi kamaráti:

tento projekt je zameraný na zdravú životosprávu. Je určený pre deti v predškolskom veku - prípravkárov. Zahŕňa 10 stretnutí, ktoré sa uskutočňujú každý piatok popoludní.

Prezentačné video 2013

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk