Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)Aktuality

5.11.2014: streda

hudobná rozprávka s Ujom Ľubom: "Cesta okolo sveta". Vstupné: 1 Euro

Projekt Filipkovi kamaráti:

tento projekt je zameraný na zdravú životosprávu. Je určený pre deti v predškolskom veku - prípravkárov. Zahŕňa 10 stretnutí, ktoré sa uskutočňujú každý piatok popoludní.

Prezentačné video 2013

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk